5001-2

Cleanport 5001-2

Denna modell är lämplig för marinor, sjöstationer, båtklubbar, varv etc. Ansluts till kommunala avloppet eller separat uppsamlingstank.

Stationen består av en pump avsedd för septiavfall.

1½'' slanganslutning för septislangen. Slangen är 7 meter och hängs upp på hållare på stationen. Impeller av neopren gummi för septipumpen, maskinella komponenter av rostfritt stål, karbon, keramik och neopren. Ett hölje av Magnelisstål® täcker hela stationen. Elanslutning: 380 V alternativt 230 V.

 

 

Pumpen har vertikal sugförmåga på ca 6 meter med tom pump.

Pumpkapacitet ca 120 l/min.

Tryckkapacitet till avlopp ca 200 meter.

Pumpen stannar automatiskt när tanken är tom.

CC Marinutveckling

Vi förser privatpersoner, båtar, sjötomter, båtklubbar, företag

och marinor med marina produkter, tillbehör och tjänster.

 

Välkommen!

Copyright © All Rights Reserved CC Marinutveckling