5002

Cleanport 5002

Denna modell är lämplig för marinor, sjöstationer, båtklubbar, varv etc. Ansluts till kommunala avloppet eller separat uppsamlingstank.

Stationen består av två pumpar. En för septiavfall och en för bilgevatten, olja, diesel etc.

1½'' slanganslutning för septislangen och 1'' anslutning för oljeslangen. Varje slang är 7 meter och hängs upp på två separata hållare på stationen. Impeller av neopren gummi för septipumpen och av nitril för oljepumpen, maskinella komponenter av rostfritt stål, karbon, keramik och neopren. Ett hölje av Magnelisstål® täcker hela stationen. Elanslutning: 380 V alternativt 230 V.

Septipumpen har sugförmåga ca 6 meter med tom pump och oljepumpen ca 4 meter. Pumpkapacitet ca 120 l/min respektive 50 l/min.

Pumparna stannar automatiskt när tanken är tom eller vätskan tar slut från länsen.

CC Marinutveckling

Vi förser privatpersoner, båtar, sjötomter, båtklubbar, företag

och marinor med marina produkter, tillbehör och tjänster.

 

Välkommen!

Copyright © All Rights Reserved CC Marinutveckling