5004

Cleanport 5004

Denna modell är avsedd för montering i befintligt hus alternativt montering på egen kärra. Samma funktion och kapacitet som våra övriga sugtömningsstationer men den saknar skyddshuven. Lämplig för sugtömning på marinor, sjöstationer, båtklubbar, varv, campingplatser etc. Ansluts till kommunala avloppet eller separat uppsamlingstank. Stationen består av en pump avsedd för septiavfall.

1½'' slanganslutning för avloppsslangen. Sugslangen är 7 meter.

Impeller av neopren gummi för septipumpen, maskinell inneslutning i rostfritt stål, karbon, keramik och neopren.

 

Elanslutning: 3-fas 380 V alternativt 1-fas 230 V.

 

Pumpen har vertikal sugförmåga på ca 6 meter med tom pump.

Tryckkapacitet till avlopp ca 200 meter.

Pumpkapacitet ca 120 l/min.

Pumpen stannar automatiskt när tanken är tom.

CC Marinutveckling

Vi förser privatpersoner, båtar, sjötomter, båtklubbar, företag

och marinor med marina produkter, tillbehör och tjänster.

 

Välkommen!

Copyright © All Rights Reserved CC Marinutveckling