Sugtömning

Cleanport septitömningsstationer

En väl fungerande septitömning är en förutsättning för en sund miljö och var och ens ansvar för att förhindra försurningar och nedsmutsning.

Sugtömningstationer från Cleanport gör septitömningen säker och enkel och erbjuder 6 modeller för olika behov och funktion. Produkterna är svensktillverkade och håller högsta kvalitet.

 

 

 

 

 

Varför välja en Cleanport septitömningsstation?

 1. Enkel installation
 2. Hög driftsäkerhet på grund av enkel och driftsäker konstruktion.
 3. Hög kapacitet, troligtvis den högsta på marknaden.
 4. Bästa materialval (Impeller av neopren gumm, maskinell inneslutning i rostfritt stål, karbon, keramik och neopren. Ett hölje av Magnelisstål® täcker hela stationen.)
 5. Enkel vinterkonservering.
 6. Lågt servicebehov och underhåll på grund av den enkla och driftssäkra konstruktionen.
 7. Låsbar manöverpanel.
 8. Konformat munstycke av flexibelt gummi som klarar både nya och gamla standarder på tömningsanslutningar.
 9. Enkelt handhavande och enkel service vilket gör att vem som helst kan sköta underhåll utan extern hjälp av servicetekniker.
 10. Cleanport (fd FOKE) är den vanligast förkommande sugtömningsstationen i våra farvatten.
 11. Stationen har funnits lång tid på marknaden med mångårig utveckling bakom sig. Fler än 300 stationer levererade i mer än 25 år.
 12. Reservdelar i lager för snabb leverans.
 13. Svensktillverkade komponenter.
 14. Konkurrenskraftigt pris, troligtvis det lägsta på marknaden.
 15. Dessutom ger CC Marinutveckling Fraktfritt inom Sverige!

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015

 

2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

 

Läs mer på

>> Transportstyrelsen

LOVA - lokala vattenvårdsprojekt

 

Kommuner och ideella föreningar som driver gästhamnar kan söka s k Lova-bidrag och få halva investeringskostnaden betald för slamtömning i hamnen.

Sök information hos Länstyrelsen!

 

Läs mer på

>> Havs och Vattenmyndigheten

CC Marinutveckling

Vi förser privatpersoner, båtar, sjötomter, båtklubbar, företag

och marinor med marina produkter, tillbehör och tjänster.

 

Välkommen!

Copyright © All Rights Reserved CC Marinutveckling