Lagen om septitömning

 

Transportstyrelsen lämnade den 30 november 2009 över sin rapport om förutsättningar för ett förbud mot utsläpp av toalettavfall som myndigheten gjort på uppdrag av regeringen. I rapporten föreslår Transportstyrelsen att det införs ett generellt förbud för fritidsbåtar att släppa ut toalettavfall såväl längs svenska kusten som i insjöar. Samtliga fritidsbåtar som har en fast toalett installerad måste ha en tank med möjlighet till sugtömning i land enligt förslaget. Dessutom föreslås att kravet på fritidsbåthamnarna förtydligas så, att samtliga hamnar ska ha mottagningsanordningar som kan ta emot det toalettavfall som fritidsbåtarna som anlöper hamnen behöver lämna där.

 

 

Förslaget som transportstyrelsen lämnat till regeringen kan sammanfattas i tre delar.

Del 1

Ett generellt förbud som stadgar att fritidsbåtar med fast toalett-installation inte får släppa ut toalettavfall. Detta gäller fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium och svenska fritidsbåtar inom andra vattenområden.

Del 2

Ett konstruktionskrav att samtliga fritidsbåtar med fast toalett-installation ska ha en tank med möjlighet till sug-tömning till mottagnings-anordning i land. Om denna möjlighet inte finns, måste toaletten tas bort från båten.

Del 3

Ett förtydligande av kravet att samtliga fritidsbåtshamnar ska ha mottagnings-anordningar som kan ta emot det toalettavfall som de fritidsbåtar som anlöper hamnen har behov av att lämna dit. Det kan omfatta land-toaletter, utslagsvaskar och sugtömningsanläggningar. Vilka möjligheter som ska finnas i en hamn beror alltså på hur behoven ser ut.

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar införs 2015

 

2015 införs ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag.

Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

 

Läs mer på >> Transportstyrelsen

 

CC Marinutveckling

Vi förser privatpersoner, båtar, sjötomter, båtklubbar, företag

och marinor med marina produkter, tillbehör och tjänster.

 

Välkommen!

Copyright © All Rights Reserved CC Marinutveckling