Båttransporter sjövägen

Båttransport sjövägen

Har ni köpt båt i Finland och behöver få hem den till Sverige eller
har ni sålt en båt till Finland och behöver få den levererad?


Vi har mångårig erfarenhet av båttransport sjövägen mellan Sverige och Finland. Under resans gång funktionstestar vi båten och efter leverans får ni ett utlåtande om båtens status om det är något som behöver åtgärdas. Vi står för alla utlägg fram till båt och utlåtande överlämnas. Naturligtvis kan vi även hämta och leverera båtar inom Sveriges gränser. Fartyget ska vara sjövärdigt och uppdragsgivaren ska uppvisa ägarbevis/köpekontrakt och försäkringspapper i samband med ID-kontroll. Är det en finsk säljare ska avregistreringsbevis uppvisas från finska båtregistret vilket ombesörjs av Traficom.


Skepparen har behörighet Fartygsbefäl klass VIII och Maskinbefäl Klass VI. Vi kan också rekommendera bra båtsidor i Finland för att hitta Er nya båt. Behöver ni hjälp med att kontakta en finsk säljare/köpare kan vi även hjälpa till med det.


Kontakta oss redan idag för att få hem er nya båt!

Överfart Ålands hav, lugna vatten dessa gånger.