Lagringstankar

Lagringstankar för septitömning

Kan man inte koppla sugtömningsstationen till det kommunala avloppet måste man koppla avloppet till en lagringstank.


Lagringstankarna finns i storlekar 1250 liter upp till 15000 liter. Vissa modeller är anpassade för att ställas på mark och andra modeller kan grävas ner i mark.


Material

Plastbehållarna tillverkas som standard i svart eller naturellt färgad polyeten. Polyeten kännetecknas av dess goda beständighet mot såväl sura som basiska vätskor och goda korrosionsbeständighet. Samtliga produkter tillverkas i livsmedelsgodkänt material och slutprodukterna är testade enligt Normpacks regler gällande migration.


Tuffa behållare som klarar det mesta

Då produkterna tillverkas genom rotationsgjutning får behållarna inga skarvar vilket innebär en produkt utan svaga punkter. Detta tillsammans med väl tilltagna radier underlättar rengöringen. Vid slutet av produktens livscykel är materialet återvinningsbart.


Lagringstankar för enskilda avlopp tillverkas i rotationsgjuten polyeten, är 100% återvinningsbara, har en lång livslängd och klarar ett brett temperaturspann från ca -30° C till +50° C. Lång erfarenhet ger ett sortiment av produkter med hög kvalitet, väl anpassade för Nordiska förhållanden. Produkterna är samtidigt enkla att installera.