Information lagen om säkerhet

Information lagen om säkerhetsutrustning vid vatten


Särskilt riskutsatt plats

För räddningsinsats längre ut i vattnet krävs en livräddningsflotte. För 2 personer är den enkel att sätta i sjön, och de tar alltid med en livräddningshake. Vid sökområdet ror en person, medan den andre söker med livräddningshaken. Flottens nya design gör det mycket enkelt att dra upp den nödställde ur vattnet. Det går att starta inblåsning samt Hjärt-Lung-Räddning direkt på flotten.

Livräddningsflotten fyller ett behov på bad-platser.


Den går utmärkt att använda även på vintern, då för att ta sig ut till och rädda den som ”gått genom isen”. Här kan livräddningshaken sträckas till den nödställde utan att ”räddaren” ska behöva utsätta sig för fara.


Detta säger lagen

”Räddningsbåt/flotte bör finnas på särskilt riskutsatta platser. Platser invid land får ses som särskilt riskutsatta och i behov av räddningsbåt/flotte om det kan antas att en nödställd, till exempel på grund av strömt vatten, kan föras så långt ut från land att det inte går att nå den nödställde från land genom att kasta en livboj”


Livräddningsflotte: ”En båt eller flotte som är speciellt avsedd och utformad för livräddning. Den bör vara lätt att hantera utan förkunskaper. Den bör vara olåst och placerad så att den kan användas snabbt och lätt.” – SRVFS 2007:5Högre drunkningsrisk vid badbryggor och på badflottar

Den som fallit i vattnet och blivit medvetslös kan dras in under bryggor och flottar av vattenrörelser. Livräddningshaken är då till stor hjälp för att snabbt kunna söka av vattnet under bryggor och flottar. Med sin spretande trekrok kan livräddningshaken lätt få tag i en person som hamnat under vattenytan.

Placera en hakpost (livräddningshake och livboj) på bryggor och badflottar för ett snabbt ingripande.


Detta säger lagen

”Där det finns behov av utrustning för vattenlivräddning bör det finnas livboj. Vid höga kajkanter, där det är svårt att nå en nödställd från land eller där det är djupt vatten direkt vid land eller brygga, bör det även finnas livräddningshake och livräddningsstege.”


Livräddningshake: ”En stång som är försedd med en spretande trekrok. Den används för att dragga efter den som sjunkit under vattenytan eller för att nå och hålla uppe en person som fallit i vattnet vid kajer eller liknande.”

– SRVFS 2007:5