Bojar

Bojen är ett bra sätt att förtöja till om man vill ha variation på båtplatserna eller om platsen är utsatt och man vill undvika att båten skaver mot en Y-bom. Bojförtöjning kan göras antingen mot brygga eller på "svaj".


Båtens storlek, platsens läge och förhållanden bestämmer bojens storlek och val av bottenförankring.


Bojen förtöjs mot botten med betongankare, natursten eller Mooring.

Bojtabell

Båt

kg

Sten

kg

Mooring

kg

Kätting

mm

Boj

liter

500

200

25

10

35

1500

500

40

10

60

4000

750

55

13

60

6000

1000

70

16

60

10000

1500

70

20

120

15000

2500

110

20

180/240

(Variationer kan förekomma beroende på plats, vindar, vågor, bottenbeskaffenhet etc.)

120 liter Örnboj,

lång ten


Vi rekommenderar Örnbojen


Bojen är baserad på en kraftig bojten av varm-förzinkat stål och ett ytterhölje av slagtålig polyetenplast som är fyllt med polystyrenskum vilket gör att bojen fortfarande har full flytkraft även om ytterhöljet skulle skadas.

 

Materialen är återvinningsbara och miljöanpassade och har använts länge inom marin miljö.

 

Bojen förtöjs enkelt med kätting.

60 liter Örnboj,

kort ten