Isfrihållare

Isfrihållaren håller isfritt hela vintern. Funktionen är enkel och effektiv. Motorn placeras under bryggan nära botten. Propellern trycker kontinuerligt upp det ”varmare” bottenvattnet mot ytan och hindrar ytvattnet från att frysa till.


Vatten expanderar när det fryser till is. Några få ”instängda” kubikcentimeter räcker faktiskt för att spräcka en kulventil i ett båtskrov.


Fast is kring en träbrygga eller några pålar lyfter med lätthet alltsammans, om is- och vattennivån stiger eller sjunker under vintertid.


>> Prislista