TallyKey Servicestolpar

TallyKey® El-stolpe

Tally Key servicestolpar finns i flera olika utföranden för att passa olika behov. De kan dessutom utrustas med mät- och styrsystem med stor flexibilitet för camping, marinor och gästhamnar.

Marinstolpe T4 eller T6 kopplad till 2 st alternativt 4 st CEE-uttag. 

Marinstolpe T8 är anpassad för större fartyg och specialbyggs endast inför varje projekt. 


Alla stolpar har jordfelsbrytare och automatsäkring som standard samt levereras med belysning i toppen. Uttag för TV eller Internet finns som tillval och såklart även vattenutkastare inkl slanghållare, till detta kan utrustas med kortläsare som kan hantera tillgång och förbrukning av vatten. Det går naturligtvis att beställa andra uttag än standard CEE, exempelvis 2-poligt Schuko (Schuko ej för marin miljö) eller CEE 5-polig 3-fas.Kort om TallyKey mät- och styrsystem


TallyBee

Intelligent debiteringssystem som kan hanteras från en PC i exempelvis hamnkontor/campingreception.  Mäter förbrukning i el- eller vattenuttag, styr angivna uttag eller olika tillträden. TallyBee är enkelt och modernt och ger flexibilitet och möjliggör för en framtida utbyggnad allt eftersom krav och behov ökar eller förändras. Det krävs inga känsliga signal- eller datakablar för att använda systemet. Detta ger hög driftsäkerhet tillsammans med smidig hantering. Det innebär också att ett existerande kabelnät kan utnyttjas. Det är även möjligt att koppla till olika tillval så som larm-indikationer vid spänningsbortfall eller om någon drar ut stickproppen i ett uttag.


Fördelar:

 • Läs av förbrukning i realtid
 • Hantera eluttag, vägbom och andra tillträden direkt från lokal PC
 • Fungerar utan internet
 • Auto Off-funktion av ett uttag


TallyWeb

Detta Betal- och accessystem erbjuder självbetjäning där gästerna i anläggningen kan betala olika hanmavgifter eller få gratis/betalda tillträden till olika faciliteter i anläggningen. TallyWeb kan eftermonteras i alla TallyKey stolpar. 


Fördelar:

 • Självbetjäning via smartphone eller PC
 • Betalfunktion av olika avgifter (hamnavgift, ställplats, sjösättning, bottentvätt etc.)
 • Tillträden via unika koder/RFID-kort till eluttag, vägbom, tvätt, tork, dusch eller andra faciliteter. 
 • Gästerna kan själva hantera sitt eluttag via mobilen och fata gäster kan se sin förbrukning
 • Passar obemannade eller bemannade anläggningar.
 • Larm då någon drar ur en stickkontakt eller om strömmen gåt i ett uttag (Bra för vinterliggare i sjön) 
 • Administration av uttag, gäster eller tillträden via webbportal oavsett var personalen befinner sig.