Fast lejdare

Fast lejdare  art nr 1910, 1920, 1930

Fast lejdare för kaj- och brygganläggning, kanalkanter, flytbrygga etc.


Fast lejdare är en stege av varm­galvaniserat stål med räf­flade pin­nar och placeras där man inte på annat sätt kan komma upp om man faller i vattnet. Den monteras enkelt på kajer i sten eller trä och bryggor såväl fasta som flyt­bryggor.

 

Distanser håller ut lejdaren från kaj­väggen.  Reflexer visar väg upp ur vatten.


25 m avstånd på tätbefolkad plats. Max 50 m mellanrum enligt lag.


Lagen om skydd mot olyckor föreskriver att ägare av anläggning skall hålla utrustning för att hindra eller begränsa risk för olycka.


Grundläggande: Trillar man i vattnet ska man kunna komma upp för att inte riskera att drunkna!

 

Stege skall alltid nå 1 m under ytan.


Dimensioner

Bredd: 0,47m

Längd:

  • 1,7m (5+1 steg)  art nr 1910
  • 2,3m (7+1 steg)  art nr 1920
  • 2,9m (9+1 steg)  art nr 1930

Stegavstånd 29 cm.

Material: Varm­galvaniserat stål


En stålstege med kättingförlängning blir mindre känslig för is-rörelser och påsegling. Förlängningen kan lätt bytas. ”Brytschackel” mellan stållejdare och kättingförlängning, är ett sätt att ytterligare minska kraftöverföring till infästningar i kaj och brygga.