Montering

Anchormatic - montering och inkoppling

Ankaret och ankarrullen kan placeras i såväl för som akter. Genom att bandet kan ledas och vridas i alla riktningar kan ankarspelet placeras på många sätt både inuti och på utsidan av båten. Vid placering inuti båten kan många svåråtkomliga och outnyttjade utrymmen komma till användning. Ankarspelet kan med fördel placeras till exempel under koj, mot insidan av akterspegeln, i kölsvinet, fören, motorrummet med mera.


Råd vid montering:

  1. Placera bandtrummans axel vågrätt.
  2. Centrera bandtrumma, brytrullar och ankarrulle.
  3. Beakta måtten B och M.
  4. Använd starka infästningspunkter.
  5. Skydda elutrustningen mot vatten.
  6. Kalibrera och koda innan provkörning.Här visar vi några förslag på hur ankarspelet kan monteras: