Betongankare

Ett betongankare av plogmodell är en konventionell och säker förankringsmetod för de flesta bottnar.


Plogankaret gör att det får bättre grepp om botten.


Dessa ankare finns i lager, utom om man vill ha en rostfri dragögla.


Godstjockleken är 25 mm på standardöglan och 20 mm på den rostfria. En rostfri förankringsögla behövs om man har en rostfri förankringspunkt, till exempel Seaflex eller rostfri kätting.


Ankaret har även en lyftögla för att underlätta lossning, sjösättning och placering.


Minsta beställningsbara kvantitet 12 ton.


Begär offert. info@ccmarinutveckling.se