Hakpost

Hakpost

Shore safety hakpost är för områden där det inte behövs undsättnings­stegar. Den består av en post­stolpe, livboj (beställs separat) och livräddnings­hake med vimpel. Det är även möjligt att utrusta posten med ett brand­skåp.


Placering

Posten skall placeras tvärs vatten­linjen så att den syns tydligt även från längre avstånd.


Komponenter

Livräddningshake med vimpel

Livboj

Poststolpe