Hakpost

0708 - 105210

info@ccmarinutveckling.se

Hakpost

Shore safety hakpost är för områden där det inte behövs undsättnings­stegar. Den består av en post­stolpe, livboj (beställs separat) och livräddnings­hake med vimpel. Det är även möjligt att utrusta posten med ett brand­skåp.


Placering

Posten skall placeras tvärs vatten­linjen så att den syns tydligt även från längre avstånd.


Komponenter

Livräddningshake med vimpel

Livboj

Poststolpe 

CC Marinutveckling

Vi erbjuder marina produkter och tjänster till

privatpersoner, båtklubbar, företag, marinor och kommuner.


Välkommen!

Copyright © All Rights Reserved CC Marinutveckling