Y-bommar

WM-BOMMEN
Y-bommar och Förtöjningsbommar

SVENSKTILLVERKADE HÖGKVALITATIVA BÅTBOMMAR

Y-bommen är ett fantastisk enkelt och bekvämt förtöjningssätt. Det finns vanliga enkelrörsbommar, även som avslutningsbommar och det finns förtöjningsbommar. Y-bommen är placerad på vardera sidan om båten och bör vara i samma längd som båten eller max 1-1,5 meter kortare beroende på båttyp, båtvikt och platsens utsatthet.
Förtöjningsbommen är en mycket stabil bom med hög bärighet som man kan gå ut på och båten kan förtöjas direkt till bommen. Enkel bordning av båten. Det kan placeras 2 båtar mellan varje par bommar.


Vill man ha ökad förtöjning vid utsatta lägen kan man komplettera med en enkel Y-bom mellan båtparen eller ytterligare en förtöjningsbom.

Samtliga bommar kan fås som avslutningsbommar eller som vinklade bommar. 

Bommarna levereras standard med vinkelfäste alternativt med fäste för T-järn.

Kontakta oss för offert på Era nya bommar.


Skicka ett mail med er förfrågan till:  info@ccmarinutveckling.se eller via kontaktformuläret.

Leveransvillkor: 

  • Y-bommarna levereras omonterade fritt lastat. 
  • Lossning från lastbil/trailer tillkommer vilket ombesörjs av beställaren/mottagaren av godset. 
  • Lossningsplatsen måste vara genomfarbar och/eller vändbar för lastbil.

Enkla Y-bommar

WM 4,5 METER

Stålprofil: 100x60x3 mm
Flytkropp: 1st rektangulär á 140 liter
Vikt: 60 kg

WM 6 METER

Stålprofil: 100x60x3 mm
Flytkropp: 1st rektangulär á 150 liter
Vikt: 75 kg

WM 8 METER

Stålprofil: 100x100x3 mm
Flytkropp: 1st rektangulär á 150 liter
Vikt: 120 kg

WM 10 METER

Stålprofil: 100x100x 4 mm
Flytkropp: 2 st rektangulära á 150 liter
Vikt: 160 kg

WM 12 METER

Stålprofil: 100x100x4 mm
Flytkropp: 3st rektangulära á 150 liter
Vikt: 195 kg

Gångbara bommar

WM 6 METER GTS

Flytkropp: 1st rektangulär á 260/378 liter
Vikt: 180 kg

WM 8 METER GTS

Flytkropp: 1st rektangulär á 260/378 liter
Vikt: 220 kg

WM 10 METER GTS

Flytkropp: 2st rektangulär á 378 liter
Vikt: 360 kg

WM 12 METER GTS

Flytkropp: 3st rektangulär á 378 liter
Vikt: 450 kg

WM 15 METER GTS

Flytkropp: 5st rektangulär á 378 liter
Vikt: 750 kg