Livräddningspost Strand

Livräddningspost Strand

 

3 m flytande Livräddningsstege, flytande plastbelagd Livräddningshake, 5 m lång med vimpelfäste.


Stolpe för livräddningspost i aluminium, komplett med beslag för upphängning av hake, stege och livboj.

 

Signalvimpel monterad i toppen av livräddningshake.


Placering

Stationen skall placeras så att den syns tydligt även från långt håll, gärna på en lite högre punkt.

 

Stegen sitter på ena sidan och livbojen på den andra. Detta innebär att liv­räddnings­redskapen är lätt åtkomliga från respektive sida.

 

Stolpen grävs ner i marken eller gjuts fast i betong­fundament som senare grävs ner.Komponenter

Undsättningsstege Classic

Livräddningshake med vimpel

Livboj

Poststolpe


>> Monteringsanvisning