Livräddningspost Kaj

Livräddningspost Kaj

Stationen består av 4 m flytande livräddningsstege med samt flytande plastbelagd livräddnings-hake, 5 m lång med vimpelfäste.

 

Stolpe för livräddningspost i aluminium, komplett med beslag för upphängning av hake, stege och livboj. Signalvimpel monterad i toppen av livräddningshake.


Placering

Posten skall placeras tvärs vatten­linjen så att den syns tydligt även från längre avstånd.

 

Stegen sitter på ena sidan och livbojen på den andra. Detta innebär att liv­räddnings­redskapen är lätt åtkomliga från respektive sida.

 

Posten förankras enkelt i både betong- och träkajer med fästen eller med betong­fundament.


Komponenter

Undsättningsstege Classic

Livräddningshake med vimpel

Livboj

Poststolpe


Placering

Posten skall placeras tvärs vatten­linjen så att den syns tydligt även från längre avstånd.

 

Stegen sitter på ena sidan och livbojen på den andra. Detta innebär att liv­räddnings­redskapen är lätt åtkomliga från respektive sida.

 

Posten förankras enkelt i både betong- och träkajer med Shore Safetys fästen eller med betong­fundament.