Tallykey T4

T4-stolpen är en komplett el- och belysningsstolpe som är både enkel och robust. Stolpen är av ren TallyKey-kvalité för att säkra många års användning i hårda och krävande miljöer som det kan vara i tex en marina.


Elstolpen kan bestyckas med 2-4 st 16A 1fas-uttag och som man kan välja att styra med TallyBee. Vidare kan man bestycka elstolpen med slanghållare och vattenutkastare.

Det är även möjligt att utrusta marinstolpen med TV-uttag.


Detta i kombination med T4-stolpens LED-lampa är marinstolpe T4 en komplett elstolpe.


Standardutförande:

- 2-4 st låsbara CEE 16A 1fas-uttag.

- personskyddsautomat/uttag 6/10/16A.

- 1 st LED-lampa

- huvudbrytare

- brytbrickor i fotplattan

- chassi av högklassig aluminium

- kan kompletteras med vattenutkastare och slanghållare

- kan kompletteras med elmätare TallyBee för förbrukningskontroll.Kort om TallyKey mät- och styrsystem


TallyBee

Intelligent debiteringssystem som kan hanteras från en PC i exempelvis hamnkontor/campingreception.  Mäter förbrukning i el- eller vattenuttag, styr angivna uttag eller olika tillträden. TallyBee är enkelt och modernt och ger flexibilitet och möjliggör för en framtida utbyggnad allt eftersom krav och behov ökar eller förändras. Det krävs inga känsliga signal- eller datakablar för att använda systemet. Detta ger hög driftsäkerhet tillsammans med smidig hantering. Det innebär också att ett existerande kabelnät kan utnyttjas. Det är även möjligt att koppla till olika tillval så som larm-indikationer vid spänningsbortfall eller om någon drar ut stickproppen i ett uttag.


Fördelar:

 • Läs av förbrukning i realtid
 • Hantera eluttag, vägbom och andra tillträden direkt från lokal PC
 • Fungerar utan internet
 • Auto Off-funktion av ett uttag


TallyWeb

Detta Betal- och accessystem erbjuder självbetjäning där gästerna i anläggningen kan betala olika hanmavgifter eller få gratis/betalda tillträden till olika faciliteter i anläggningen. TallyWeb kan eftermonteras i alla TallyKey stolpar. 


Fördelar:

 • Självbetjäning via smartphone eller PC
 • Betalfunktion av olika avgifter (hamnavgift, ställplats, sjösättning, bottentvätt etc.)
 • Tillträden via unika koder/RFID-kort till eluttag, vägbom, tvätt, tork, dusch eller andra faciliteter. 
 • Gästerna kan själva hantera sitt eluttag via mobilenoch fata gäster kan se sin förbrukning
 • Passar obemannade eller bemannade anläggningar.
 • Larm då någon drar ur en stickkontakt eller om strömmen gåt i ett uttag (Bra för vinterliggare i sjön) 
 • Administration av uttag, gäster eller tillträden via webbportal oavsett var personalen befinner sig.