Livräddningspost Brygga

Livräddningspost Brygga   art nr 1500 / 1510

Liv­räddnings­posten är en komplett upp­sättning livräddnings­utrustning, fram­tagen speciellt för bryggor. Den består av en post­stolpe med stege, livboj (beställs separat) och hake med vimpel. Det är även möjligt att utrusta posten med ett brandskåp.

 

Stegen för bryggor har en längd på 3m och är utrustad med häkthakar och häktkedja.


Placering

Posten skall placeras tvärs vatten­linjen så att den syns tydligt även från längre avstånd.

 

Stegen sitter på ena sidan och livbojen på den andra. Detta innebär att liv­räddnings­redskapen är lätt åtkomliga från respektive sida.Komponenter

Undsättningsstege:

Classic stege art nr 1500 / typgodkänd stege art nr 1510

Livräddningshake med vimpel

Livboj

Poststolpe


>> Monteringsanvisning