Livflotte

Flotten är en special­designad och själv­instruerande livräddnings­plattform, för enkel och säker man­övrering.

 

Två räddare och en nöd­ställd ryms väl på flotten. Den nya designen gör det mycket enkelt att dra upp den nöd­ställde ur vattnet och att starta HLR direkt på flotten.


Livräddningsplattform

Det är enkelt att dra upp den nöd­ställde och den nöd­ställde kan till och med dra upp sig själv på grund av en kantlös akter. HLR kan startas direkt på flotten vilket är viktigt eftersom tid till start av HLR är livs­avgörande och minskar dramatiskt risken för be­stående skador.


Hantering

Den låga vikten gör att en person kan sjösätta flotten själv. De sex inte­grerade hand­tagen gör att den också kan användas som bår.


Konstruktion

Slitstark konstruktion helt i polyeten med en bärighet på över 300kg. Alla kom­ponenter är material­märkta och åter­vinnings­bara.


Räddningsmärkt

Det är enkelt att lokal­isera flotten tack vare dess SOS-gula reflexer och röda färg. Bild­instruktionen på durken förklarar enkelt olika använd­ningssätt.Dimensioner

Bredd: 1,2m

Längd: 2,4m

Höjd: 0,35m

Vikt: 34kg


Material: Polyeten

Färg: Röd med SOS-gula reflexer