Tallykey T8

TallyKey T8


Elegant elstolpe i exklusiv design för större behov.

Med T8 kan man förse större behov av el och vatten till t ex industrihamnar, större fartyg i en marina/småbåtshamn eller annan kommersiell anläggning

T8 kan levereras med eluttag upp till 900A, 1-2 st vattenutkast och lampa i toppen.


Specialbyggs alltid inför varje projekt.


Fördelar
• Mycket robust elstolpe
• Kan hantera eluttag upp till 900A
• Komplett med belysning
• Tallyweb eller Tallybee kan enkelt eftermonteras
• Möjlighet att eftermontera vattenutkast och slanghållare
• Upp till 1-2 st 1-tums vattenutkastKort om TallyKey mät- och styrsystem


TallyBee

Intelligent debiteringssystem som kan hanteras från en PC i exempelvis hamnkontor/campingreception.  Mäter förbrukning i el- eller vattenuttag, styr angivna uttag eller olika tillträden. TallyBee är enkelt och modernt och ger flexibilitet och möjliggör för en framtida utbyggnad allt eftersom krav och behov ökar eller förändras. Det krävs inga känsliga signal- eller datakablar för att använda systemet. Detta ger hög driftsäkerhet tillsammans med smidig hantering. Det innebär också att ett existerande kabelnät kan utnyttjas. Det är även möjligt att koppla till olika tillval så som larm-indikationer vid spänningsbortfall eller om någon drar ut stickproppen i ett uttag.


Fördelar:

 • Läs av förbrukning i realtid
 • Hantera eluttag, vägbom och andra tillträden direkt från lokal PC
 • Fungerar utan internet
 • Auto Off-funktion av ett uttag


TallyWeb

Detta Betal- och accessystem erbjuder självbetjäning där gästerna i anläggningen kan betala olika hanmavgifter eller få gratis/betalda tillträden till olika faciliteter i anläggningen. TallyWeb kan eftermonteras i alla TallyKey stolpar. 

Fördelar:

 • Självbetjäning via smartphone eller PC
 • Betalfunktion av olika avgifter (hamnavgift, ställplats, sjösättning, bottentvätt etc.)
 • Tillträden via unika koder/RFID-kort till eluttag, vägbom, tvätt, tork, dusch eller andra faciliteter. 
 • Gästerna kan själva hantera sitt eluttag via mobilenoch fata gäster kan se sin förbrukning
 • Passar obemannade eller bemannade anläggningar.
 • Larm då någon drar ur en stickkontakt eller om strömmen gåt i ett uttag (Bra för vinterliggare i sjön) 
 • Administration av uttag, gäster eller tillträden via webbportal oavsett var personalen befinner sig.