Vågbrytarpontoner

Vågbrytarpontoner

Flytande vågbrytare har stor stabilitet och bärighet, den är konstruerad för utsatta lägen. Vågbrytarpontoner har neddragna långsidor, vilket ökar pontonens djupgående. Vågbrytarpontoner har hög egenvikt och ett stort djupgående, det tillsammans skapar en god vågtransmissions förmåga. Valet av bredd på vågbrytare bestäms av era specifika förutsättningar, exempelvis vågperiod, våghöjd, avstånd till land mm. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast vilket gör den osänkbar och ger den en lång livslängd. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare. Fördelen med flytande vågbrytare är exempelvis kort byggnations tid, flexibiliteten man erhåller genom att de går att flytta utan större arbetsinsats och det är ett miljövänligt alternativ mm. Alla pontoner är förberedda för dragning av el och vatten.


Sammankoppling av pontonerna sker med ett kopplingssystem som består av wire/gummikoppling. Flytande vågbrytare är helt osänkbara, har hög bärighet och en konstant fribordshöjd. Flytande vågbrytare kan förses med våra tillbehör såsom Y-bommar, el-/vatten- och belysningspiedestaler, pollare, båtplatsringar mm. Pontonernas däck och sidor kan förses med träbeklädnad. Förankringen sker med kätting, Seaflex alternativt tågvirke.TEKNISK DATA

LÄNGD:10.0 m, 12.5 m, 15.0 m och 20.0 m

BREDD UTAN FENDERLIST:3.0 m, 4.0 och 5.0 m

BREDD MED FENDERLIST:3.3 m, 4.3 och 5.3 m

HÖJD:1.8 m

VIKT:19.5 – 65 ton

FRIBORD:ca 0.55 m

BÄRIGHET:18 - 60 ton

BETONG/EXPONERINGSKLASS:C40/50 Vct 0.4, Luft 6.0% XS3 XF4 XC4

ARMERING:Nps 50, B500BT

CELLPLAST:80Kpa

INGJUTNINGSGODS:Varmförzinkat

FENDERLIST:95*145 mm impregnerat

ÖVRIGT:Rätt till konstruktionsändringar förbehålles