Betongpontoner

Betongpontoner

Betongpontonen har stor stabilitet och bärighet, den är konstruerad för mer utsatta lägen. Konstruktionen består av armerad betong med en kärna av cellplast.


Pontonen har vågdämpande egenskaper, beroende på sin konstruktion och tyngd. Ökas bredden förstärks den vågdämpande effekten ytterligare. Fördelen med pontoner är exempelvis kort byggnationstid, flexibiliteten man erhåller, genom att pontoner går att flytta utan större arbetsinsats och det är ett miljövänligt alternativ. Alla bryggor är förbereda för dragning av el och vatten. Sammankoppling av betongpontoner sker med ett kopplingssystem bestående av wire/gummikoppling.


Betongpontoner är osänkbara, har hög bärighet och en konstant fribordshöjd. Betongpontonerna kan förses med våra tillbehör såsom Y-bommar, el-/vatten- och belysnings piedestaler och pollare, bryggplatsskyltar mm.


Betongpontonernas däck och sidor kan förses med träbeklädnad.

Förankringen sker med kätting, Seaflex eller tågvirke.


TEKNISK DATA

LÄNGD:10.0 m, 12.5 m, 15.0 m och 20.0 m

BREDD UTAN FENDERLIST:2.4 m, 3.0 m, 4.0 och 5.0 m

BREDD MED FENDERLIST:2.7 m, 3.3 m, 4.3 och 5.3 m

HÖJD:1.2 – 1.8 m

VIKT:15 – 80 ton

FRIBORD:ca 0.6 – 1.2 m

BÄRIGHET:15 - 120 ton

BETONG/EXPONERINGSKLASS:C40/50 Vct 0.4, Luft 6.0% XS3 XF4 XC4

ARMERING:Nps 50, B500BT

CELLPLAST:80Kpa

INGJUTNINGSGODS:Varmförzinkat

FENDERLIST:95*145 mm impregnerat

ÖVRIGT:Rätt till konstruktionsändringar förbehålles