P-ringen

P-ringen förankringssystem för Boj och Brygga

Trygg, lättinspekterad förtöjning


P-ringen är konstruerad av seglaren och konstruktören Pelle Petterson. Han vet hur viktigt det är med ett bottenfäste som är effektivt och ändå väger så lite att det lätt kan inspekteras.
P-ringen har den kombinationen! 


Sedan lanseringen i mitten av 60-talet har 1000-tals P-ringar levererats till nöjda kunder i Skandinavien.
Prover har visat att P-ringen är lika effektiv antingen man förtöjer vid brygga eller på svaj. Konstruktionen är en stålring med flyn (grip-tänder), i vikterna 25, 40, 55 och 70 kg. P-ringen är rostskydds-behandlad. Den går lätt att transportera - även i personbil.
Passar de flesta sjö- och havsbottnar.


Av naturliga skäl kan man inte ge helt generella råd. Mycket beror på lokala förhållanden såsom vindförhållanden och strömmar. Sand-, ler- och dybotten är idealiska bottnar medan sten och bergbotten kräver större P-ring och längre kätting.

Tre gånger effektivare än bojsten!


Ta allltid det säkra före det osäkra. Tänk på att en P-ring är tre gånger effektivare än en sten med samma vikt under förutsättning att man har rätt kättinglängd. Djupet beräknas vid högsta förekommande vattenstånd. För att kompensera våg-bildning vid t.ex. storm skall minst en meter kätting läggas till. 


Fördelarna med en grövre kätting är främst att den ger en bättre förtöjningseffekt tack vare sin vikt. Dessutom är den givetvis starkare och har en längre livslängd. Inspektion och byte av kätting, schacklar etc. kan därför ske med längre intervaller.

Seriekoppling av P-ringar

Kättingavståndet mellan P-ringarna bör vara lika med vattendjupet, dock minst 3 meter. Detta underlättar iläggning och upptagning genom att P-ringarna kan hanteras en i taget. Kättingen mellan P-ringarna fästes i den främre ringen med en lös ögla och schackel runt ringens bakre del. Förtöjning av flytbryggor

P-ringen är även lämplig för förtöjning av flytbryggor, varvid huvudsakligen 70 kg's P-ringar bör användas. Vid särskilt utsatta lägen rekommenderas seriekoppling av P-ringar. 


Total kättinglängd inklusive mellanliggande P-ring bör även vid seriekoppling följa rekommendationerna i kättingtabellen.