TallyKey Servicestolpar

0708 - 105210

info@ccmarinutveckling.se

TallyKey® El-stolpe

Tally Key servicestolpar finns i flera olika utföranden för att passa olika behov. De kan dessutom utrustas med mät- och styrsystem med stor flexibilitet för camping, marinor och gästhamnar.

Marinstolpe T4 eller T6 kopplad till 2 alternativt 4 CEE-uttag och Marinstolpe/Campingstolpe T1 har 2 st CEE uttag.

Marinstolpe T8 är anpassad för större fartyg och specialbyggs endast inför varje projekt. 


Alla stolpar har jordfelsbrytare och automatsäkring som standard samt levereras med belysning i toppen. Uttag för TV eller Internet finns som tillval och såklart även vattenutkastare inkl slanghållare, till detta kan utrustas med kortläsare som kan hantera tillgång och förbrukning av vatten. Det går naturligtvis att beställa ändra uttag än standard CEE, exempelvis 2-poligt Schuko (Schuko ej för marin miljö) 


TallyBee - intelligent mät- och styrsystem med stor flexibilitet för camping och marina/gästhamn

Intelligent debiteringssystem som kan hanteras i alla våra program för att från angiven plats som t ex hamnkontor/campingreception mäta förbrukning i el- eller vattenuttag, styra angivna uttag eller olika tillträden. TallyBee är enkelt och modernt och ger flexibilitet och möjliggör för en framtida utbyggnad allt eftersom krav och behov ökar eller förändras. Det krävs inga känsliga signal- eller datakablar för att använda systemet. Detta ger hög driftsäkerhet tillsammans med smidig hantering. Det innebär också att ett existerande kabelnät kan utnyttjas. Det är även möjligt att koppla till olika tilval så som larm-indikationer vid spänningsbortfall eller om någon drar ut stickproppen i ett uttag, möjlighet att hantera angivna uttag via mobil-telefon.


TallyKey Kortläsare

vid dörrar, bommar, dusch, tvätt/tork, tanktömning, spolplatta, etc.


TallyCard Kundkort

med för varje enskild kund inprogrammerad förbrukningsprofil. Korten nollställes efter varje kund och kan därefter programmeras på nytt. Varje kundkort har en unik ID-kod som innebär att en kund kan inte använda sitt kort i en annan kunds el-uttag för att exempelvis stjäla ett inbetalt belopp.


TallyCard och betalautomat

till TallyCard+ finns det även två olika varianter av betalautomat som möjliggör en flexibel hantering av kunders TallyCard-kort.CC Marinutveckling

Vi erbjuder marina produkter och tjänster till

privatpersoner, båtklubbar, företag, marinor och kommuner.


Välkommen!

Copyright © All Rights Reserved CC Marinutveckling